Currently Reading

100 rokov dizajnu / Slovensko 1918-2018

100 rokov dizajnu / Slovensko 1918 – 2018
Výber zo zbierok Slovenského múzea dizajnu


29. jún 2018 o 18.00

Slovenské múzeum dizajnu
Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, Bratislava

Otvorené denne okrem pondelka od 13.00 do 18.00 hod.
Vstup voľný

Webovú stránku expozície spúšťame 29. júna na adrese: 100.scd.sk

Prvá expozícia histórie a súčasnosti slovenského dizajnu a úžitkového umenia, ktorá je výsledkom niekoľkoročnej vedecko-výskumnej a zbierkotvornej práce Slovenského múzea dizajnu. V expozícii sú prezentované doterajšie výskumy a diela z územia Slovenska, ktoré reprezentujú obdobie od roku 1918 až po súčasnosť a ktoré sú v zbierkovom fonde múzea.
Úlohou expozície je vytvoriť prehľadnou a inšpiratívnou formou príbeh vzniku a vývoja dizajnu na Slovensku, ktorý zahŕňa hlavné oblasti a fenomény.


Facebook udalosť :
https://www.facebook.com/events/2074999886055153/