Currently Reading

INTRO (duction) of Simona Janišová & Monika Brzá

Prvá samostatná výstava autoriek, na ktorej predstavia čerstvé diplomové projekty ateliéru keramiky VŠVU. Glory Box a Folksy.

Otvorenie výstavy s hudobným doprovodom – Part a Peter_

Keramická tvorba Simony Janišovej a Moniky Brzej sa vyznačuje viacerými rozdielmi, možno dokonca povedať, že každá z autoriek pristupuje k médiu keramiky z úplne odlišných pohnútok. Tak je tomu i v prípade diplomových kolekcií, ktoré prezentujú na spoločnej výstave. Hoci obe autorky nachádzajú inšpiráciu v tradícii, hneď odpočiatku rozvíjania témy každá upriamuje pozornosť iným – sebe vlastným smerom. Zatiaľ čo pre Simonu Janišovú je tradícia, konkrétne tradícia zostavovania svadobnej výbavy pre nevestu, ideovým východiskom, Monika Brzá sa koncentruje na formu a príklad si berie z tradičnej ľudovej techniky dekorovania tzv. „zadymovanej“ keramiky. V intenciách typických programov autoriek tak v prvom prípade vzniká pestrá kolekcia keramických doplnkov, ktorá sa s určitou mierou nadsádzky „pohráva“ s konvenciami námetu, pričom kladie dôraz najmä na významovú a komunikačnú funkciu, a v druhom prípade zase séria vizuálne i hapticky pôsobivých predmetov, realizovaných materiálovo-technickým experimentom.

Mgr. Silvia Seneši Lutherová, kurátorka výstavy

Výstava vznikla v spolupráci s Dizajnštúdiom ÚĽUV a Kontom Orange.

Za podporu tiež ďakujeme štúdiu Pirsc porcelán a Dreamart.cz.

Simona Janišová bola podporená v rámci grantového programu Šanca pre talenty Nadácie Orange.

download INTRO_infoletak