Fullák

Majolikový krčah, vytvorený na hrnčiarskom kruhu, sa v svete Fullovho zátišia mení na asymetrický, takmer abstraktný tvar. Tento džbán som s rozhodla zhmotniť prostredníctvom porcelánu a prinavrátiť mu pôvodnú funkčnosť keramickej nádoby. Mojím cieľom bolo zachovať originálnu deformáciu a farebnosť, ktorú mu vtlačil Fulla svojim maliarskym rukopisom.

materiál: porcelán dekorovaný ručnou podglazúrnou maľbou

dizajn a produkcia: Simona Janišová, 2016

Práca vznikla počas workshopu Vytvorené na Slovensku a je súčasťou dizertačnej série Anachronik

foto Michela Dutková a webumenia.sk