Insideout Singularity

Čierna hlina vtláčaná do fézovanej sadrovej formy, glazúry, maľba porcelánom

2019

foto: Jakub Gulyás