Insideout

Fyzické telo je schránka, nádoba pre obsah. Snažíme sa vlastnou tvorbou zhmotniť tento obsah? Je tvorba predĺžením nášho vnútra? A ako teda naozaj vyzeráme? Objekt/nádoba Insideout je abstraktným portrétom, úsilím o sprítomnenie neviditeľného. V materiálnom svete je toto snaženie vopred odsúdené na neúspech. Výsledný objekt sa v tomto svete opäť stáva nádobou, ktorej vnútorná prázdnota čaká na naplnenie obsahom.

materiál: kamenina,  glazúry

operátor frézy: Peter Machata

Práca vznikla ako súčasť dizertačnej práce na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, pod vedením školiteľa Daniela Piršča.

Projekt bol podporený Nadáciou Tatra banky

2018