Currently Reading

si.li. Čas na rozprávky

Basic CMYK

8.12.2014 – 31.1.2015

Galéria NOVA, Baštová 2

811 03 Bratislava

www.galeria-nova.sk