Anachronik

Sériou kameninových a porcelánových objektov nazvaných Anachronik, reagujem na archetypálne tvaroslovie a tradičné postupy dekorovania, používané v tvorbe keramiky, hlavne v lokálnom kontexte. Tieto východiská re-interpretujem prostredníctvom digitálnych technológii. Exaktne štruktúrované povrchy, staviam do kontrastu s maliarskym prístupom ku glazovaniu. Výsledkom je séria stolovej keramiky, určenej na denné použitie – vázy, misy, svietniky, tácky, rámy a dózy.

materiál: kombinácia keramických materiálov a porcelánu, sole kovov, glazúry

foto: Ján Kekeli

logotyp: Ondrej Jób

operátor frézy: Peter Machata

Kolekcia vznikla ako súčasť dizertačnej práce na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, pod vedením školiteľa Daniela Piršča.

Víťaz Bratislava Design Week Awards v kategórií Kolekcia BADW 2017 a Hlavná cena BADW 2017

Simona Janišová, 2016-2017