ROOM presents: Linda Viková – Commedia dell’arte / Simona Janišová + F r a m E S

F r a m E S
 
F r a m E S je séria keramických závesných rámov a objektov. Rám ohraničuje určitú plochu – výsek priestoru – oddeľuje kúsok prostredia od jeho okolia, upriamuje pozornosť, adjustuje a vyzdvihuje. V konečnom dôsledku môže rámovať aj zdanlivo prázdne miesta. Rám vnímam ako priestor pre uplatnenie reliéfu, štruktúry, modelácie a farby, ako vhodný prvok pre netradičné uplatnenie keramických materiálov. Niektoré rámy vznikli technikou liatia porcleánu do sádrovej formy, z väčšej časti som uplatnila extrudovanie hliny cez keramický lis. Na dielach som spolupracovala s Andrejom Dúbravským, Jakubom Gulyásom a Ritou Koszorús.
Commedia dell’arte
V kolekcii Commedia dell’arte sa Linda vracia k rovnomennej divadelnej forme s obľubou reprodukovanej vo vizuálnom umení. Vracia sa naspäť v čase kedy v polovici 16. storočia Commedia dell’arte zažíva svoj zlatý vek. Každá postava komédie si vyvinula odlišný súbor atribútov – charakteristickú reč, gestá, rekvizity a kostýmy – ktoré sa stali štandardom pri zobrazovaní postavy, dnes morfujúce do filtrov na Instagrame a face swappingových aplikácii. Vystavené dielo je deriváciou spomínaných atribútov, voľne inšpirované ikonickými počinmi. Keramické súsošie Pierrota a Harlekýna stojacich na pódiu vzdáva hold umeniu a remeslu v jeho klasickej forme.
 
Otvorenie – 15.12.2023 o 17:00
room, Šoltésovej 13, Bratislava
Výstava trvá do 15.1.2024 a navštíviť ju môžete po dohode 
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Ďakujeme