White Mage

White Mage is a sculpture that I created during this summer at the International Ceramic Symposium Lučenec/Kalinovo. For me, a white mage is a being who intuitively does good, “thinks” with his heart and looks mainly with his inner eye, hidden in the depths of his own essence. The sculpture consists of several parts, individually hand.builded from local clay, which has been used in the factory for the production of heat resistant bricks for 130 years. Sculpture is an experiment, the intention of which was to move the creation of my objects towards more monumental dimensions. With this project, I follow up on my author’s program of the last period.

/

White Mage je socha, ktorú som vytvorila počas tohto leta na Medzinárodnom keramickom sympóziu v Kalinove. Biely mág je pre mňa bytosť, ktorá intuitívne koná dobro, „rozmýšľa“ srdcom a pozerá sa hlavne vnútorným okom, ukrytým v hlbinách vlastnej podstaty. Socha sa skladá z niekoľkých dielov, samostatne modelovaných z lokálnej hliny, ktorú používajú vo fabrike na výrobu žiaruvzdorných tvárnic už 130 rokov. Plastika je experimentom, zámerom ktorého bolo posunúť tvorbu mojich objektov smerom k monumentálnejším rozmerom. Projektom nadväzujem na svoj autorský program posledného obdobia.

White Mage: hand builded high fired stoneware, porcelain slip paint, cobalt, black epoxy putty

Hight: 220cm

Foto Jakub Gulyás a Bratislava Design Week

Vznik diela z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.