Currently Reading

Kapitola 1 a 2 v Žiline

Anachronik kapitola 1 a 2

12.10. – 30.11.2017, otvorenie štvrtok 12.10.2017 o 17:00

kurátorka Silvia Seneši Lutherová

výstavný dizajn Pavol Choma

Rosenfeldov palác, M. Hurbana 335/28, 010 01 Žilina