Currently Reading

S láskou, Markéta a Simona

S láskou, Markéta a Simona Markéta Nováková & Simona Janišová Autorska keramika a porcelán 7.–28. září 2018 Společná výstava designérky porcelánu a vysokoškolské pedagožky Markéty Novákové a kurátorky, designérky keramiky a porcelánu Simony Janišové představuje jejich aktuální tvorbu. Obě autorky spojuje nejen působení v Bratislavě a studia na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě, ale především vysoká umělecká a řemeslná úroveň jejich objektů. Jejich tvorba je v Praze prvně prezentována společně. Markéta Nováková v Laufen Prague Gallery představí dva ze svých projektů – Papírové vázy u nichž se výsledný tvar dotváří pomocí papírových archů namočených do porcelánu a vkládaných do formy. Druhým projektem jsou Květinové a Kořenové vázy vycházejí z inspirace přírodou. Jsou založené na přirozeném principu kopírování struktury přírodnin, živých květin a jejich kořenů, které byly umístěné na plném sádrovém rotačním modelu. Simona Janišová vystaví kolekci keramických nádob ANACHRONIK, rovněž součást disertační práce. Projekt navazuje na trend využívání lokálních matreiálů a tradice v tvorb ě keramiky. Tyto východiska autorka reinterpretuje pomocí digitálních technologií. Exaktně strukturované povrchy staví do kontrastu s malířským přístupem malby glazurou na povrch tvarů.